Vilka är de vanligaste drogerna för ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder är En problem som kan ha blivit Avsevärt vanligt inom Åtskilliga hem. Faktum är att tillsammans ökningen itu ADHD bland Kidsen kan fler och Ytterligare hushåll genast kämpa mot det faktum att ett utav deras familjemedlemmar faktiskt lider från ADHD.

Människor som äger känt ADHD-patienter eller som äger Vårda och kära som inneha diagnosen ADHD kan antagligen vara medvetna Försåvitt dom flera olika läkemedel som används för att behandla sjukdomen. Mirakel dom senaste åfläckfri äger forskare utvecklat massa nya läkemedel till ADHD som är avsedda att hjälpa till att förvalta symtomen på sjukdomen.

Märklig av dom vanligaste läkemedlen för ADHD som forskare äger utvecklat hittills innefattar amfetaminer, metylfenidatläkemedel, atomoxetin och dextroamfetamin. De majoriteten av dessa läkemedel är stimulantia. Varumärken förut dessa typer bruten läkemedel inkluderar Ritalin, Concerta, Adderall, Wellbutrin, Focalin XR, Methylin, Metadate Skiva, Vivanse samt Strattera. Strattera är det sluta icke-stimulerande läkemedlet såsom används i enorm utsträckning bred behandling utav ADHD.

Ritalin är ett av dom vanligaste bland dessa ADHD-läkemedel. En metylfenidat, effektiviteten bruten det här läkemedel spann Kur av Attention Deficit Hyperactivity Disorder stöds av Flertal vetenskapliga plugg. Vissa päron som äger använt detta läkemedel för Åtgärd av ADHD hos avta Avkomma inneha likväl rapporterat att detta läkemedel uteslutande inneha förvärrat aggressivitet samt andra negativa symptom på ADHD hos tryta Avkomma. I såSkapa baisse rekommenderar läkare ofta någon stävändring itu dosen utav läkemedlet och Emellanåt rekommenderar dom att dom byter medicin.

En övrigt vanligtvis använt läkemedel mot ADHD är Concerta. Liksom Ritalin är det ett metylfenidat. Till diskrepans av Ritalin samt andra metylfenidater använder Concerta ett konstig tidsutgivningsteknik.

Adderall är också En flitigt använt läkemedel kontra ADHD. Det är ett medley itu amfetamin samt dextroamfetamin. Ibland kallas det "amfetaminblandade salter". Det här läkemedel kan följa inom tablettform och kapselform.

Inom de rättssak där ingen bruten dessa stimulantia funkar på ADHD-individen kan läkaren ordinera Strattera. Strattera används vanligtvis när stimulerande läkemedel inte funkar på ADHD-patienter. Försåvitt detta fortfarande icke fungerar, kan läkaren ordinera patienten tillsammans antihypertensiva läkemedel.

Även Försåvitt dessa läkemedel i kliniska och vetenskapliga plugg har visat sig bestå effektiva utbredd Åtgärd från sjukdomen, kan det fortfarande icke diskuteras att det har förekommit otaliga förekomster bruten biverkningar inom förbindelse tillsammans intag av dessa läkemedel. De flesta itu biverkningarna har visat sig finnas milda ändock det kan ej heller förnekas att andra patienter inneha upplevt eller kan vara med om negativa biverkningar vid intag utav dessa läkemedel. Som ett utslag tar fler samt fler päron och vuxna ADHD-patienter nu alternativa behandlingar för att haffa itu tillsammans tryta gissel tillsammans ADHD. Alternativa behandlingar såsom homeopatiska pengar vinner speciellt Köp Concerta 54mg i Sverige utan recept hastigt inom popularitet bland päron åt Människobarn tillsammans ADHD samt bland vuxna med ADHD.

Om ditt Baby förut närvarande tar mediciner men upplever biverkningar, samt Eftersom vill du experimentera alternativa behandlingar pro ADHD, kommer det att befinna åt blaffig Avlastning om ni frågar ditt barns läkare Främst innan ni Skänker någon nåbar alternativ Kur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vilka är de vanligaste drogerna för ADHD?”

Leave a Reply

Gravatar