Typer bruten smärta samt mediciner som används pro mesoteliom

Närapå samtliga med mesoteliom upplever smärta, desto mer såsom sjukdomen fortskrider. De majoriteten patienter använder ett hop skilda smärtstillande mediciner därför att förkorta smärtan och bibehålla sin livskvalitet. Här är de typer från smärta såsom människor med mesoteliom tvungen använda, samt dom typer utav smärtstillande mediciner som används för att Eftergranska smärtan.

Mild åt måttlig smärta

Icke-opioider: Exempel är paracetamol samt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som aspirin samt ibuprofen. Du kan göra affär otaliga av dessa över Uthärda, utan recept. Vissa starkare NSAID kräver recept.

Stickningar och brännande smärta

Dumburkå andra grupper av läkemedel, antidepressiva samt antiepileptika, har visat sig finnas till Kopiöst användbara för att bruka stickningar samt brännande feeling. Att fånga ett antidepressivt läkemedel betyder ej att ni är deprimerad alternativt äger någon psykisk åkomma, samt att greppa ett anti-anfallsmedicin betyder ej att du kommer att få anfall. Försåvitt din läkare ordinerar ett utav dessa anvankor han/hon absolut lätt några ännu en terapeutiska egenskaper hos dessa läkemedel.

Antidepressiva läkemedel: Läkemedel såsom amitriptylin, imipramin, doxepin och trazodon har visat sig existera mot Bistånd för att lindra smärta när det har uppstått nervskador. Dom är också användbara som resurs därför att slafa. Ett recept behövs för dessa läkemedel.

Antiepileptika: Karbamezeping, lamotrin samt gabapentin är tre itu de mest begagna medicinerna till anfall. Allihopa dessa kräver ett recept.

Måttlig åt svår smärta

Opioider: Föredöme är hydrokodon, kodein, morfin, hydromorfon, oxikodon, fentanyl och metadon. Samtliga dessa mediciner kräver recept. Nonopioider kan också användas sammanlagt med opioider därför att Checka måttlig mot svår smärta.

Genombrottssmärta

ACTIQ (Oral Transmucosal Fentanyl Citrate) är det etta smärtstillande (smärtlindrande) läkemedlet som godkänts itu Food and Drug Administrering specifikt stäv genombrottssmärta. Den kommer såsom någon pastill på ett vred, en klubba Köp Adderall 30mg Sverige utan recept kontra smärta. Fentanyl, ACTIQs aktiva ingrediens, är En Innerligt effektivt opiat, 100 gånger starkare än ett motsvarande dos morfin. Det löträffas opp i saliv och absorberas igenom slemhinnorna såsom kantar munnen. Smärtlindring händer i 5 åt 10 minuter. Människor tycker att läkemedlet är inte svår att förbruka, effektivt samt lätt att tolerera. Oxykodon och hydromorfon kan också användas förut genombrottssmärta, men ingen från dessa finns som sugtabletter i munabsorptionen.

Du ganska också vill studera den medföljande artikeln "Din fraktion i att bruka din mesoteliomsmärta."

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Typer bruten smärta samt mediciner som används pro mesoteliom”

Leave a Reply

Gravatar